พระราชวังฤดูร้อนนอร์บุหลิงฆา
Attractions

พระราชวังฤดูร้อนนอร์บุหลิงฆา

พระราชวังโปตาลาถือเป็นแลนมาร์คของทิเบต และเมืองลาซา เป็นสถานที่ที่นักมีท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุดของทิเบต หากแต่เมื่อมาเยือนโปตาลา ก็ควรไปเยือนนอร์บุหลิงฆา ด้วย เพราะพระราชวังที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานในทิเบตถือเป็นพระราชวังที่สร้างมาคู่กันคือ โปตาลา(Potala Palace) เป็นพระราชวังฤดูหนาว และ นอร์บุหลิงฆา (Norbulinkha Palace) เป็นพระราชวังฤดูร้อน

พระราชวังนอร์บุหลิงฆา หรือ หลัวปู้หลินข่า ตั้งอยู่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงลาซา มีเนื้อที่โดยรวม 360,000 ตารางกิโลเมตร ความหมายเดิมของชื่อ นอร์บุ หลิงฆา แปลว่า “สวนอัญมณี” (Precious Stone Garden) สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 (ค.ศ. 1750) โดยดาไลลามะ ลำดับที่ 7

จุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อเป็นที่พักผ่อนในยามชรา และท่านได้อาบน้ำแร่ที่นี้ทำให้อาการป่วยของท่านได้ทุเลาลง

พระราชวังแห่งนี้มี 370 ห้อง ภายในมีทั้งห้องพระ ห้องนอน ห้องพักผ่อน และกลายเป็นที่สถานที่ทรงงานรวมทั้งพบปะคณะสงฆ์และฆราวาสของทะไลลามะองค์ต่อๆ มาในช่วงหน้าร้อน

norbu3

ภายในมีสิ่งก่อสร้างสำคัญเช่น พลับพลาร่มเย็น หอที่เป็นจุดเด่นที่สำคัญคือ “คังซงซือหลุน” สร้างโดยทะไลลามะองค์ที่ 8 ยังมี “ชวีหยัน” เป็นที่แสดงธรรม “หวงหลงเมี่ยว” หรือ ศาลพญามังกร ทะไลลามะองค์ที่ 13 ได้สร้างตำหนักเพิ่มเติมทางด้านทิศตะวันตกชื่อ “จินเซ่อหลินข่า” และหอสามชั้นชื่อ “จินเซ่อพอจัง” พร้อมทั้งเพิ่มเติมจำนวนไม้ดอกและต้นไม้ใหญ่ ทะไลลามะองค์ที่ 14 ที่ใช้ เงินส่วนตัวสร้าง “ซินกง” แปลว่า วังใหม่ทางด้านทิศเหนือและอาศัยอยู่ 2 ปี ก่อนลี้ภัยไปอินเดีย

ความสวยงามและความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ทำให้ได้รับการรับรองเป็นมรดกโลก และปัจจุบันได้เปิดเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นที่พักผ่อนของประชาชนและนักท่องเที่ยว

 

Comments Off on พระราชวังฤดูร้อนนอร์บุหลิงฆา