Mount Everest
Attractions

ยอดเขาเอเวอเรสต์ (Mount Everest)

ยอดเขาเอเวอเรสต์ เป็นยอดเขาหนึ่งในเทือกเขาหิมาลัย มีความสูงถึง 8,848 เมตร ซึ่งเกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียนและแผ่นเปลือกโลกอินเดีย ในทางภูมิรัฐศาสตร์ ยอดเขาเอเวอเรสต์ถือเป็นจุดแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศเนปาลและทิเบต

โดยชาวเนปาลเรียกยอดเขาเอเวอเรสต์ว่า “สครมาตา” หมายถึง มารดาแห่งท้องสมุทรส่วนชาวทิเบตขนานนามยอดเขาแห่งนี้ว่า “โชโมลังมา” หมายถึง มารดาแห่งสวรรค์

ยอดเขาเอเวอเรสต์  ตั้งอยู่ทางใต้ของเมือง Tingri ในภาคใต้ของทิเบต ถูกปกคลุมด้วยหิมะจำนวนมาก

ที่นี่มีอุณหภูมิถึง -100 องศาฟาเรนไฮต์

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเยี่ยมชมยอดเขาเอเวอเรสต์ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ในแต่ละปีจะมีนักเดินทางจำนวนมากมาจากทั่วทุกมุมโลกเข้าเยี่ยมชมและพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์

เอเวอร์เรสมีชื่อมาจากบุคคลท่านหนึ่งคือ  “Sir George Everest” นักสำรวจประเทศอินเดีย

ยอดเขาเอเวอเรสต์

สถานที่แห่งนี้ไม่เพียงเป็นยอดเขาสูงที่สุด แต่คือสิ่งที่เชิญชวนและท้าทายนักปีนเขา(climber) ทั่วโลก รวมทั้งชาวเชอร์ปา (Sherpa)

การได้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์  เป็นจุดหมายสูงสุดในชีวิตเพราะต้องก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ ต้องเตรียมร่างกายและฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาอย่างดี  ทั้งการเจอกับ หิมะถล่ม (avalanche) ความหนาวเย็น ความกดอากาศ ปริมาณออกซิเจนที่ไม่เพียงพอ

แต่อย่างไรก็ตามยอดเขาเอเวอเรสต์  ก็มีเสน่ห์มากพอที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเห็นด้วยตาและเชิญชวนนักปีนเขาให้มาพิสูจน์ความท้าทายไม่จำกัดเพียงคนหนุ่มสาว เพราะ…

ยูจิอิโระ มิอุระ ชายชาวญี่ปุ่น วัย 80 ปี และ เด็กหญิงมาลาวัธ ปูร์นา วัย 13 ปี ชาวนาอินเดียที่ก็ยังมาพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จ

Comments Off on ยอดเขาเอเวอเรสต์ (Mount Everest)